2011 nr 1-4

Rozważania społeczne

Rozważania społeczne

Autor | Dodano 12 grudnia 2011

„Księdza Stefana Wyszyńskiego można uznać za jednego z prekursorów na gruncie polskim teologii rzeczywistości ziemskich, która rozumie zaangażowanie społeczne chrześcijan jako fragment fundamentalnej misji ewangelizacyjnej najlepiej wyrażającej całe posłannictwo Kościoła.”

Kategorie: 2011 nr 1-4, Biuletyn TALENT, Nauka społeczna

Ewangelizacja w sieci – www.DuszpasterstwoTalent.pl

Ewangelizacja w sieci – www.DuszpasterstwoTalent.pl

Autor | Dodano

Dialog ks. Przemysława Króla i Dariusza Bogackiego

Kategorie: 2011 nr 1-4, Biuletyn TALENT, O duszpasterstwie

O kryzysie

O kryzysie

Autor | Dodano

Z Piotrem Kossakowskim rozmawia Anna Jaworek

Kategorie: 2011 nr 1-4, Biuletyn TALENT, Chrześcijanin w biznesie, Etyka biznesu, Kryzys finansowy

Wierność

Wierność

Autor | Dodano

„Męża pewnego któż znajdzie?” (Prz 6,20). To pytanie z biblijnej Księgi Przysłów zdaje się dziś brzmieć szczególnie mocno. Wierność bowiem stała się wartością chyba najbardziej kwestionowaną przez współczesną kulturę i związaną z nią wizję człowieka.

Kategorie: 2011 nr 1-4, Biuletyn TALENT, Pismo Święte, Życie duchowe

Moralność utalentowanego przedsiębiorcy

Moralność utalentowanego przedsiębiorcy

Autor | Dodano

„Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą” (Łk 12,48). Słowa Jezusa Chrystusa zapisane w Ewangelii według św. Łukasza stanowią dla człowieka wierzącego wyzwanie i mobilizują go do jeszcze większego wysiłku, by talenty, które od Boga otrzymał w sposób należyty rozpoznał, a następnie w sposób moralnie godziwy je rozwinął i pomnożył.

Kategorie: 2011 nr 1-4, Biuletyn TALENT, Pismo Święte, Życie duchowe

Być bogatym przed Bogiem

Być bogatym przed Bogiem

Autor | Dodano

Pismo Święte zawiera wiele wspaniałych wskazań, które mogą ukształtować całe życie człowieka. Wystarczy pomyśleć o podwójnym przykazaniu miłości Boga i bliźniego albo o słowach: „Poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi” (J 8,32), które bł. Jan Paweł II w rozmowie z francuskim dziennikarzem André Frosardem uznał za swój najważniejszy biblijny drogowskaz i klucz do zrozumienia swoich działań.

Kategorie: 2011 nr 1-4, Biuletyn TALENT, Pismo Święte, Życie duchowe

Uświęcenie przez pracę na przykładzie biblijnych przedsiębiorców

Uświęcenie przez pracę na przykładzie biblijnych przedsiębiorców

Autor | Dodano

Biblia ukazuje pracę jako podstawowe działanie i obowiązek człowieka, współdziałanie w Bożym dziele stworzenia*. Mówi również o handlu i organizacji pracy, wskazuje nadużycia i niebezpieczeństwa, ale nie odrzuca ani nie potępia takiego działania, które – jak każde inne – może być drogą wszechstronnego rozwoju człowieka, także w porządku duchowym.

Kategorie: 2011 nr 1-4, Biuletyn TALENT, Pismo Święte, Życie duchowe

Duchowość lidera

Duchowość lidera

Autor | Dodano

Referat wygłoszony 27 października na konferencji pod hasłem „Etyka i duchowość pracodawcy XXI wieku”.

Kategorie: 2011 nr 1-4, Biuletyn TALENT, Dobra książka, Duchowość

Tworzywo świętości

Tworzywo świętości

Autor | Dodano

Z ks. kard. Stanisławem Nagym rozmawia ks. Grzegorz Piątek SCJ

Kategorie: 2011 nr 1-4, Biuletyn TALENT

© 2011 Duszpasterstwo Talent. All rights reserved.

Szanujemy Twoją prywatność.