2009 nr 2

Miłość w prawdzie – Caritas in veritate

Autor | Dodano 30 września 2009

Czy można bagatelizować takie problemy jak nowe formy ubóstwa, łamanie ludzkich praw, rozpad ludzkich więzi we współczesnych społeczeństwach? Okazuje się, że tak. W dniu opublikowania papieskiej encykliki analizującej te i inne zagadnienia w głównym programie informacyjnym TVP 1 pominięto ten dokument milczeniem (ważniejsza okazała się relacja z pogrzebu M. Jacksona). Incydent ten pokazuje, jaka jest skala obojętności na społeczne nauczanie Kościoła i palące problemy dotyczące wszystkich mieszkańców naszego globu.

Kategorie: 2009 nr 2, Biuletyn TALENT, Nauka społeczna

Drogowskaz dla przedsiębiorców

Autor | Dodano 29 września 2009

Rozmowa z Krystyną Burzyńską-Kaniewską, psychologiem i kulturoznawcą, właścicielką firmy doradztwa personalnego o współczesnych pracodawcach oraz o potrzebie prowadzenia duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców.

Kategorie: 2009 nr 2, Biuletyn TALENT

Pracodawca w świetle nauczania Leona XIII

Autor | Dodano 27 września 2009

Praca ludzka ma charakter społeczny. Przedsiębiorstwo ma zatem charakter wspólnoty pracy. Występują w nim na ogół dwie grupy ludzi: pracodawcy i właściciele oraz pracownicy. Relacje pomiędzy tymi grupami są kreowane przez pracodawców. Stąd portret pracodawcy ma wyraźne rysy w ujęciu społecznego nauczania.

Kategorie: 2009 nr 2, Biuletyn TALENT, Nauka społeczna

Integralny rozwój

Autor | Dodano 26 września 2009

Katecheza Benedykta XVI nawiązująca do encykliki Caritas in veritate

Kategorie: 2009 nr 2, Biuletyn TALENT, Nauka społeczna

Etyczny wymiar przezwyciężania kryzysu ekonomicznego

Autor | Dodano

Różnorakie próby przezwyciężenia obecnego kryzysu ekonomiczno-finansowego podejmowane przez ONZ czy poszczególnych przywódców państw (np. tych najbogatszych znanych jako G8) nie przyniosą oczekiwanych rezultatów dla rozwoju całej ludzkości, jeśli nie będą miały wymiaru etycznego. Taki wniosek nasuwa się po analizie kolejnych wystąpień Ojca Świętego czy innych przedstawicieli Kościoła.

Kategorie: 2009 nr 2, Kryzys finansowy

© 2011 Duszpasterstwo Talent. All rights reserved.