2009 nr 1

Ukazywać rangę przedsiębiorczości

Autor | Dodano 23 lipca 2009

Rozmowa z kard. Stanisławem Nagy na temat przedsiębiorczości i przyszłości duszpasterstwa przedsiębiorców.

Kategorie: 2009 nr 1, Biuletyn TALENT

Wiara owocem zmartwychwstania

Autor | Dodano

Wielkanocne orędzie Jana Pawła II: „Noli esse incredulus, sed fidelis” – „Nie bądź niedowiarkiem lecz wierzącym” (J 20.27). (…) odczytujemy te słowa wypowiedziane przez Zmartwychwstałego do apostoła Tomasza. Słowa te są niejako programem Chrystusa w stosunku do człowieka.

Kategorie: 2009 nr 1, Biuletyn TALENT

Święty Paweł, przedsiębiorcy i ewangelizacja.

Autor | Dodano 27 czerwca 2009

Do 29 czerwca br. przeżywamy w Kościele katolickim Rok św. Pawła, Apostoła Narodów, który poświęcił życie, aby dobra nowina o zbawieniu dotarła do wszystkich ludzi. Wspominając dokonania tego człowieka, mamy też szansę przyjrzeć się jego współpracownikom w dziele ewangelizacji, wśród których byli i przedsiębiorcami. Ich przykład stanowi zaproszenie dla współczesnych chrześcijańskich przedsiębiorców do aktywnego dawania świadectwa o własnej wierze.

Kategorie: 2009 nr 1, Biuletyn TALENT

CELAM o światowym kryzysie

Autor | Dodano 11 lutego 2009

Na moralny wymiar światowego kryzysu gospodarki i na potrzebę wypracowania nowego porządku międzynarodowego w duchu dobra wspólnego zwróciła uwagę Rada Episkopatów Ameryki Łacińskiej (CELAM).

Kategorie: 2009 nr 1, Biuletyn TALENT, Kryzys finansowy

Benedykt XVI: Niech światowy kryzys zrodzi solidarność i odpowiedzialność

Autor | Dodano 31 stycznia 2009

Obecny kryzys gospodarczy wymaga stworzenia nowej syntezy dobra wspólnego i rynku, kapitału i pracy. Ważny wkład mogą tu wnieść organizacje związkowe – stwierdził Papież, spotykając się z kierownictwem Włoskiej Konfederacji Pracowniczych Związków Zawodowych (CISL).

Kategorie: 2009 nr 1, Biuletyn TALENT, Kryzys finansowy

© 2011 Duszpasterstwo Talent. All rights reserved.

Szanujemy Twoją prywatność.