2008 nr 2

Schody motywacji

Autor | Dodano 19 czerwca 2008

“Najtrudniejszy pierwszy krok! Zanim innych zrobisz sto.” Słowa doskonale znane z piosenki Anny Jantar. Dziś przedstawię pierwsze trzy kroki na drodze motywacji siebie i innych do pracy i nie tylko. Wkrótce wakacje i urlopy, być może niektórzy z nas potrzebują także motywacji do odpoczynku.

Kategorie: 2008 nr 2, Biuletyn TALENT

Wstęp – korupcja w Moładawii

Autor | Dodano 1 czerwca 2008

Kilka tygodni temu mogłem odwiedzić moich zakonnych współbraci pracujących na Przydniestrzu. Odbyłem podróż w rejon leżący pomiędzy Ukrainą a Mołdawią, którego nie reklamują biura podróży. Mogłem zobaczyć ludzi żyjących w tym dziwnym, bo oficjalnie nieistniejącym kraju. Rości sobie do niego pretensje Mołdawia, ale nadal stacjonuje w nim Armia Czerwona, chroniąca jak zwykle pokoju i ustanowionego przed laty międzynarodowego ładu. Jadąc główną drogą wijącą się setkami kilometrów wzdłuż malowniczego Dniestru, snułem rozważania m.in. nad przedsiębiorczością.

Kategorie: 2008 nr 2, Biuletyn TALENT

Normy etyczności w firmie

Autor | Dodano

Z dr. inż. Jerzym Donarskim rozmawia ks. Przemysław Król.

Kategorie: 2008 nr 2, Biuletyn TALENT

Globalna solidarność

Autor | Dodano

Do wielu wspaniałych dzieł zainicjowanych przez Jana Pawła II należy działająca od piętnastu lat Fundacja “Centesimus Annus – Pro Pontifice”, skupiająca przedsiębiorców i przedstawicieli wolnych zawodów, chcących rozwijać i realizować w praktyce idee zawarte w encyklice Centesimus annus. Konkretnym tego wyrazem jest coroczne spotkanie członków fundacji z papieżem, na którym przekazują dar pieniężny, wykorzystywany następnie przez Stolicę Apostolską na pomoc ubogim.

Kategorie: 2008 nr 2, Biuletyn TALENT

Prawa człowieka wyrazem sprawiedliwości

Autor | Dodano

W trakcie kwietniowej wizyty w Stanach Zjednoczonych Ameryki Benedykt XVI jako trzeci papież, po Pawle VI i Janie Pawle II, odwiedził siedzibę Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Szczególnym motywem jego wystąpienia przed Zgromadzeniem Ogólnym tej organizacji była przypadająca w tym roku 60. rocznica ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Kategorie: 2008 nr 2, Biuletyn TALENT

© 2011 Duszpasterstwo Talent. All rights reserved.