2006 nr 2

Trwajcie mocni w wierze

Autor | Dodano 3 czerwca 2006

Dnia 28 maja 2006 roku na krakowskich Błoniach miało miejsce historyczne wydarzenie. Na miejscu wielu spotkań sługi Bożego Jana Pawła II z rodakami Ojciec Święty Benedykt XVI odprawił Mszę świętą dla około miliona pielgrzymów z całej Polski. Na tej uroczystości nie mogło zabraknąć także członków duszpasterstwa przedsiębiorców i pra­codawców.

Kategorie: 2006 nr 2, Biuletyn TALENT

Pomóc w rozmnażaniu chleba

Autor | Dodano 3 kwietnia 2006

Rozmowa o globalizacji, działalności gospodarczej i zgromadzeniu Księży Sercanów.

Kategorie: 2006 nr 2, Biuletyn TALENT

Po śladach Jezusa

Autor | Dodano

Pielgrzymka duszpasterstwa do Ziemi Świętej.

Kategorie: 2006 nr 2, Biuletyn TALENT

Wspólnota interesów wszystkich Polaków

Autor | Dodano

O problemach przedsiębiorców i działalności społecznej z Janem Szczepankiewiczem rozmawia ks. Grzegorz Piątek.

Kategorie: 2006 nr 2, Biuletyn TALENT

Filozofia pracy w nauczaniu Jana Pawła II

Autor | Dodano

Jan Paweł II był człowiekiem szczególnego czasu, szczególnego miejsca i wyjątkowego splotu warunków. Jego rozważania o pracy są dla współczesnego świata fascynujące. Zrodziły się wśród polskich konfliktów i niepokojów, rozpaczy i nadziei jako robotnika kamieniołomu, naukowca, biskupa, by dojrzeć do poglądów papieża, jako myśl przesłania uniwersalnego.

Kategorie: 2006 nr 2, Biuletyn TALENT

Ekonomiczny wymiar przedsiębiorczości

Autor | Dodano

Od początku zmian ustrojowych w Polsce w krajobrazie społecznym coraz wyraźniej rysuje się postać przedsiębiorcy. Do nielicznych odważnych, którzy mogli działać w dobie realnego socjalizmu, dołączyli nowi. Bez nich niemożliwy byłby przewrót gospodarczy po 1989 roku. Zaczęły masowo powstawać nowe, najczęściej małe i średnie, przedsiębiorstwa. Dzięki nim w miarę szybko wyszliśmy z gospodarki niedoborów i zaczęły powstawać nowe miejsca pracy.

Kategorie: 2006 nr 2, Biuletyn TALENT

Chrześcijanin i kultura

Autor | Dodano

Wiele powiedziano i nadal mówi się o związkach chrześcijaństwa i kultury. Jednak ten ważny problem zasługuje na dalsze podjęcie, ponieważ w ostatnim czasie w Polsce nabiera on wyjątkowej aktualności, stając się przedmiotem wielu polemik i kontrowersji.

Kategorie: 2006 nr 2, Biuletyn TALENT

Bezinteresowna dobroć

Autor | Dodano

Artykuł ks. Szczepaniaka o cierpieniu chorych i naszej bezinteresowności.

Kategorie: 2006 nr 2, Biuletyn TALENT

Schody motywacji: Spirala jak zawsze

Autor | Dodano

Historyjka o motywacji w osiąganiu celu i konsekwencji w pokonywaniu pesymizmu.

Kategorie: 2006 nr 2, Biuletyn TALENT

© 2011 Duszpasterstwo Talent. All rights reserved.