2006 nr 1

Od redakcji

Autor | Dodano 30 marca 2006

“Przekonany, że «chwałą Boga jest żyjący człowiek» (św. Ireneusz, Adversus haereses), Jan Paweł II nie wahał się uczynić człowieka programem swojego pontyfikatu. Dziś z nową siła brzmią Jego prorocze słowa: “człowiek jest drogą Kościoła”. Podejmujemy je z miłością, by stały się także naszym programem.

Kategorie: 2006 nr 1, Biuletyn TALENT

Jesteśmy Jego dłużnikami

Autor | Dodano

Tekst “Rogito”, czyli dokumentu, który streszcza życie Jana Pawła II i podsumowuje jego naucznie.

Kategorie: 2006 nr 1, Biuletyn TALENT

Przedsiębiorcy – dłużnicy Jana Pawła II

Autor | Dodano

Relacja z pielgrzymki duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców do Łagiewnik pod hasłem “Jesteśmy dłużnikami Jana Pawła II”.

Kategorie: 2006 nr 1, Biuletyn TALENT

Homilia i przesłanie z Łagiewnik

Autor | Dodano

Homilia wygłoszona przez ks. Tadeusza Michałka podczas pielgrzymki przedsiębiorców do Łagiewnik.

Kategorie: 2006 nr 1, Biuletyn TALENT

Jan Paweł II wobec kultury wymiany

Autor | Dodano

Jan Paweł II swoim nauczaniem podjął polemikę z szeroko rozlewającą się i sięgającą wszelkich form życia społecznego tak zwaną “kulturą wymiany”. Jej istotne zagrożenie dotyczyło wolności człowieka.

Kategorie: 2006 nr 1, Biuletyn TALENT

Chrześcijanie w świecie

Autor | Dodano

W dzisiejszym Kościele odnotowuje się bardzo żywe zainteresowanie rozmaitymi problemami kulturowymi, społecznymi i politycznymi. Kościół oczywiście zajmuje się nimi. Widzi w nich zadanie, które dotyczy jego misji apostolskiej. Ponieważ Kościół żyje i urzeczywistnia się w relacji do świata, dlatego też musi stale brać pod uwagę zarówno racje teologiczne, jak i wymiar socjologiczny swojego posłania.

Kategorie: 2006 nr 1, Biuletyn TALENT

Zarządzanie a kierowanie

Autor | Dodano komentarzy 7

Artykuł o zarządzaniu i kierowaniu w organizacji, roli lidera / menedżera.

Kategorie: 2006 nr 1, Biuletyn TALENT

Spotkanie po latach

Autor | Dodano

Krótka historyjka o tym, jak ważny jest podział pracy.

Kategorie: 2006 nr 1, Biuletyn TALENT

Kierunek na "być" jak zawsze

Autor | Dodano

Już po raz szósty ogólnopolskie duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców rozpoczęło Wielki Post od rekolekcji zorganizowanych w ośrodku “Arka” (diecezja tarnowska) w Gródku nad Dunajcem w pierwszy weekend po Środzie Popielcowej.

Kategorie: 2006 nr 1, Biuletyn TALENT, rekolekcje

© 2011 Duszpasterstwo Talent. All rights reserved.