2005 nr 2

Jesteśmy Jego dłużnikami!

Autor | Dodano 25 kwietnia 2005

Przeżycia związane z chorobą, śmiercią i pogrzebem papieża Jana Pawła II na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Będą źródłem wzruszeń, przedmiotem rozmyślań, inspiracją do przeżywania różnych życiowych sytuacji w duchu wiary, z przekonaniem, że warto w życiu podejmować wysiłek pracy nad sobą i oddawania tego życia dla innych.

Kategorie: 2005 nr 2, Biuletyn TALENT

Nazywał mnie przyjacielem…

Autor | Dodano 25 kwietnia 2005

Wspomnienia kard. Stanisława Nagy przyjaźni z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

Kategorie: 2005 nr 2, Biuletyn TALENT

Przedsiębiorcy o Janie Pawle II – sonda “Talentu”

Autor | Dodano 25 kwietnia 2005

Świadectwa przedsiębiorców po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II

Kategorie: 2005 nr 2, Biuletyn TALENT

Kościół a kapitalizm

Autor | Dodano 25 kwietnia 2005

Pragnę przedstawić stosunek Kościoła do kapitalizmu, odwołując się przy tym do społecznej nauki Kościoła w jej najnowszym sformułowaniu, tj. do encykliki Jana Pawła II Centesimus annus z roku 1991. To właśnie w tej encyklice, napisanej wkrótce po upadku Muru Berlińskiego, Ojciec Święty zadaje pytanie: “Czy można powiedzieć, że klęska komunizmu oznacza zwycięstwo kapitalizmu jako systemu społecznego, i że ku niemu winny zmierzać kraje, które podejmują dzieło odbudowy gospodarczej i społecznej?” (nr 42).

Kategorie: 2005 nr 2, Biuletyn TALENT, Nauka społeczna

Jan Paweł II na temat…

Autor | Dodano 25 kwietnia 2005

na tematy gospodarcze. Wybrane cytaty.

Kategorie: 2005 nr 2, Biuletyn TALENT, Nauka społeczna

Kiedy zysk przedsiębiorcy jest godziwy

Autor | Dodano 25 kwietnia 2005

Zysk przedsiębiorcy jest etycznie słuszny, gdyż jest wynagrodzeniem za usługę przedsiębiorcy, polegającą na organizowaniu produkcji, kombinowaniu jej czynników, podejmowaniu autorytatywnych decyzji, przewidywaniu przyszłości i podejmowaniu ryzyka. Funkcja ta jest głównym motorem dynamizmu i wzrostu gospodarczego.

Kategorie: 2005 nr 2, Biuletyn TALENT, Nauka społeczna

Okruchy wspomnień

Autor | Dodano 25 kwietnia 2005

“Każde z odwiedzonych miejsc było niezwykłe pod względem religijnym, historycznym i turystycznym. Jednak świadomość, że byliśmy u grobów apostołów św. Piotra i św. Pawła, każe sądzić, że była to nasza najważniejsza pielgrzymka. Tym bardziej, że niezwykłym zrządzeniem Opatrzności jako jedni z pierwszych nawiedziliśmy grób naszego Ojca Świętego Jana Pawła II oraz uczestniczyliśmy w inauguracji pontyfikatu nowego papieża, Benedykta XVI”.

Kategorie: 2005 nr 2, Biuletyn TALENT

Biznes potrzebuje Eucharystii

Autor | Dodano 25 kwietnia 2005

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla grupy przedsiębiorców i pracodawców z różnych zakątków Polski poprowadził ks. kardynał Stanisław Nagy.

Odbyły się one w dniach 11-13 lutego w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej “Arka” w Gródku nad Dunajcem. Myślą przewodnią piątych w historii duszpasterstwa trzydniowych rekolekcji, było motto: Kościół żyje dzięki Eucharystii.

Kategorie: 2005 nr 2, Biuletyn TALENT, rekolekcje

Jaka Polska? Węzłowe problemy katolickiej nauki społecznej

Autor | Dodano 25 kwietnia 2005

Katolicka nauka społeczna nie jest ideologią mającą służyć legitymizacji władzy, uzasadnianiu programów społecznych, politycznych, czy gospodarczych. Nie przynosi też technicznych rozwiązań problemów społecznych, prawnych, czy etycznych. Jest ona – jak uczy papież Jan Paweł II – “dokładnym sformułowaniem pogłębionej refleksji nad złożoną rzeczywistością ludzkiej egzystencji w społeczeństwie i w kontekście międzynarodowym, prowadzonej w świetle wiary i tradycji kościelnej”.

Kategorie: 2005 nr 2, Biuletyn TALENT, Dobra książka

© 2011 Duszpasterstwo Talent. All rights reserved.