2005 nr 2

Jesteśmy Jego dłużnikami!

Autor | Dodano 25 kwietnia 2005

Przeżycia związane z chorobą, śmiercią i pogrzebem papieża Jana Pawła II na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Będą źródłem wzruszeń, przedmiotem rozmyślań, inspiracją do przeżywania różnych życiowych sytuacji w duchu wiary, z przekonaniem, że warto w życiu podejmować wysiłek pracy nad sobą i oddawania tego życia dla innych.

Kategorie: 2005 nr 2, Biuletyn TALENT

Nazywał mnie przyjacielem…

Autor | Dodano

Wspomnienia kard. Stanisława Nagy przyjaźni z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

Kategorie: 2005 nr 2, Biuletyn TALENT

Przedsiębiorcy o Janie Pawle II – sonda “Talentu”

Autor | Dodano

Świadectwa przedsiębiorców po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II

Kategorie: 2005 nr 2, Biuletyn TALENT

Kościół a kapitalizm

Autor | Dodano

Pragnę przedstawić stosunek Kościoła do kapitalizmu, odwołując się przy tym do społecznej nauki Kościoła w jej najnowszym sformułowaniu, tj. do encykliki Jana Pawła II Centesimus annus z roku 1991. To właśnie w tej encyklice, napisanej wkrótce po upadku Muru Berlińskiego, Ojciec Święty zadaje pytanie: “Czy można powiedzieć, że klęska komunizmu oznacza zwycięstwo kapitalizmu jako systemu społecznego, i że ku niemu winny zmierzać kraje, które podejmują dzieło odbudowy gospodarczej i społecznej?” (nr 42).

Kategorie: 2005 nr 2, Biuletyn TALENT, Nauka społeczna

Jan Paweł II na temat…

Autor | Dodano

na tematy gospodarcze. Wybrane cytaty.

Kategorie: 2005 nr 2, Biuletyn TALENT, Nauka społeczna

Kiedy zysk przedsiębiorcy jest godziwy

Autor | Dodano

Zysk przedsiębiorcy jest etycznie słuszny, gdyż jest wynagrodzeniem za usługę przedsiębiorcy, polegającą na organizowaniu produkcji, kombinowaniu jej czynników, podejmowaniu autorytatywnych decyzji, przewidywaniu przyszłości i podejmowaniu ryzyka. Funkcja ta jest głównym motorem dynamizmu i wzrostu gospodarczego.

Kategorie: 2005 nr 2, Biuletyn TALENT, Nauka społeczna

Okruchy wspomnień

Autor | Dodano

“Każde z odwiedzonych miejsc było niezwykłe pod względem religijnym, historycznym i turystycznym. Jednak świadomość, że byliśmy u grobów apostołów św. Piotra i św. Pawła, każe sądzić, że była to nasza najważniejsza pielgrzymka. Tym bardziej, że niezwykłym zrządzeniem Opatrzności jako jedni z pierwszych nawiedziliśmy grób naszego Ojca Świętego Jana Pawła II oraz uczestniczyliśmy w inauguracji pontyfikatu nowego papieża, Benedykta XVI”.

Kategorie: 2005 nr 2, Biuletyn TALENT

Biznes potrzebuje Eucharystii

Autor | Dodano

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla grupy przedsiębiorców i pracodawców z różnych zakątków Polski poprowadził ks. kardynał Stanisław Nagy.

Odbyły się one w dniach 11-13 lutego w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej “Arka” w Gródku nad Dunajcem. Myślą przewodnią piątych w historii duszpasterstwa trzydniowych rekolekcji, było motto: Kościół żyje dzięki Eucharystii.

Kategorie: 2005 nr 2, Biuletyn TALENT, rekolekcje

Jaka Polska? Węzłowe problemy katolickiej nauki społecznej

Autor | Dodano

Katolicka nauka społeczna nie jest ideologią mającą służyć legitymizacji władzy, uzasadnianiu programów społecznych, politycznych, czy gospodarczych. Nie przynosi też technicznych rozwiązań problemów społecznych, prawnych, czy etycznych. Jest ona – jak uczy papież Jan Paweł II – “dokładnym sformułowaniem pogłębionej refleksji nad złożoną rzeczywistością ludzkiej egzystencji w społeczeństwie i w kontekście międzynarodowym, prowadzonej w świetle wiary i tradycji kościelnej”.

Kategorie: 2005 nr 2, Biuletyn TALENT, Dobra książka

© 2011 Duszpasterstwo Talent. All rights reserved.

Szanujemy Twoją prywatność.