Pionierskie działania w Bielsku-Białej

W sobotę 16 stycznia odbyła się w Bielsku-Białej interesująca i pionierska w środowisku katolickim konferencja „Biblia o finansach”. Zorganizowało ją Katolickie Towarzystwo Kulturalne i Wydział do spraw Ewangelizacji Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej, a do jej przeprowadzenia wykorzystano program Edukacji Finansowej Crown, organizacji która działa w wielu krajach świata, informując o biblijnych wskazaniach dotyczących używania pieniądza. W spotkaniu, prowadzonym przez Jerzego Mola, Artura Kalickiego i Zbigniewa Węgrzyna, uczestniczyło prawie sto osób z różnych stron Polski.

Poruszono istotne dla życia każdego człowieka tematy, takie jak: praca, odpowiedzialność, planowanie wydatków, poszukiwanie rady, dawanie i oszczędzanie czy uczciwość. Ukazano je w świetle wymogów stawianych przez Pana Boga, a zawartych w Piśmie Świętym. Człowiek wierzący ma obowiązek zapoznać się z nimi, aby dobrze wykorzystać dobra powierzone mu w życiu doczesnym i „zainwestować” je w osiągnięcie życia wiecznego.

Przyjazd tak licznej grupy osób świadczy o potrzebie poważnej refleksji nad korzystaniem z pieniędzy w świetle biblijnych zasad. Nie można przecież pozostawiać tak ważnej sfery ludzkiego życia, jaką są finanse, wpływowi zasad nie pochodzących od Boga.

Należy podkreślić bardzo dobrą organizację całego spotkania oraz wspaniałą atmosferę wytworzoną przez organizatorów i uczestników.

Strona główna konferencji „Biblia o finansach”